Our best athletes

Vladimir Solodovnikov

Dmitriy Plyuhaev

Ivan Romanov

Pavel Grohovskiy

Natalya Begepko

Semen Kublitskiy

Galina Kovyazina

Natalya Rizhova

Oleg Kozlov

Konstantin Gamolin

Ivan Zotov